Openingstijden – horaire – Öffnungszeiten – opening hours

BASISREGEL (behoudens mogelijke uitzonderingen, waarvoor we verwijzen naar onze kalender):

  • In de schoolvakanties zijn we open op zondag, maandag, woensdag en donderdag, telkens van 10h00 tot 17h00 doorlopend. Onverwachte wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de home-page van de website!
  • Voor andere dagen kan – als onze agenda het toelaat – een afspraak worden gemaakt, telefonisch naar +32 58 51 19 39 of per e-mail naar info@museos.be. Door de hoge energieprijzen kunnen we enkel reservaties aanvaarden vanaf 6 personen.

EN GENERAL (pour des exceptions consultez notre calendrier!):

  • Dans les vacances scolaires nous sommes ouvert chaque dimanche, lundi, mercredi et jeudi, toujours de 10h00 à 17h00 continuDes changements inattendues seront communicés sur notre home-page!
  • Pour les autres jours – si notre ordre du jour le permet – vous pouvez régler un rendez-vous par téléphone à +32 58 51 19 39 ou par e-mail à info@museos.be. A cause des prix d’énergie excessifs nous ne pouvons accepter des réservations qu’à partir de 6 personnes.